John Dwyfor Williams (5 Mar 1938 - 6 Aug 2017)

Donate in memory of
JohnWrexham Hospice and Cancer Support Centre Foundation

£0.00 + Gift Aid of £0.00
In partnership with

Donate in memory of
JohnCancer Research UK

£0.00 + Gift Aid of £0.00
In partnership with

Funeral Service

Location
Capel-y-Groes Chapel Holt Street Wrexham LL12 7AG
Date
16th Aug 2017
Time
11.30am
Funeral Director
Roberts Bros Funeral Directors

Funeral Reception

Location
Wrexham Golf ClubHolt RoadWrexhamLL13 9SB
Date
16th Aug 2017
Time
12.30pm

WILLIAMS - John Dwyfor, 6 Awst 2017, yn dawel yn Hosbis Ty'r Eos, yn 79 mlwydd oed. Priod annwyl Mair, tad tyner Llyr, Iwan a Sioned, taid cariadus Megan, Evan, Cai, Ffion, Elinor, Tomos, Bes a Mia, brawd i Marian a Dotwen. Colled enfawr i'w deulu a'i ffrindiau. Cyfarfod i'r teulu yn unig yn Amlosgfa Pentrebychan ddydd Mercher, 16 Awst, 2017. Gwasanaeth coffa i ddilyn yng Nghapel y Groes, Wrecsam, am 11:30. Blodau'r teulu yn unig. Rhoddion er cof os dymunir tuag at Hosbis Ty'r Eos ac Ymchwil Canser. Pob ymholiad i Brodyr Roberts Trefnwr Angladdau, 4 Stryd Fawr, Pentre Broughton, LL11 6AG Ffôn: 01978 756997.

WILLIAMS - John Dwyfor, on 6th August 2017, peacefully at Nightingale House Hospice, aged 79 Years. Beloved husband of Mair, loving father of Llyr, Iwan and Sioned, proud taid of Megan, Evan, Cai, Ffion, Elinor, Tomos, Bes and Mia, brother of Marian and Dotwen. Sadly missed by his family and friends. Private family cremation at Pentrebychan Crematorium, on Wednesday 16th August, 2017 followed by memorial service at Capel-Y-Groes at 11:30am on Wednesday 16th August, 2017. Family flowers only, donations if desired for Nightingale House Hospice and Cancer Research U.K. All enquiries to Roberts Bros Funeral Directors, 4 High Street, Pentre Broughton, LL11 6AG Tel: 01978 756997.

Sue Allen lit a candle
James Manuel lit a candle
Gareth Jones lit a candle
Gareth Jones is attending the funeral
Sue Allen lit a candle
Powered by Funeral Zone Contact Funeral Zone