Heddwen Meredith (18 May 1945 - 3 Sep 2017)

Donate in memory of
HeddwenPancreatic Cancer Research Fund

£0.00 + Gift Aid of £0.00
In partnership with

Funeral Service

Location
Capel-y-Groes Chapel Holt Street Wrexham LL12 7AG
Date
12th Sep 2017
Time
11am
Funeral Director
Roberts Bros Funeral Directors

Burial Details

Location
Rhyd-y-Main CemeteryRhyd-y-MainDolgellauLL40 2BS
Date
12th Sep 2017
Time
3pm

MEREDITH - Heddwen, Medi 3ydd 2017, yn dawel gartref gyda’i theulu yn Marford ger Wrecsam a chynt o Dy’n y Gerddi, Rhydymain yn 72 mlwydd oed. Priod annwyl David, a Mam arbennig i Dyfed, Iestyn ac Osian. Mam-yng-nghyfraith garedig iawn i Helen, Catrin a Mairead, a Nain falch i Siôn, Osian, Llinos, Eirwen, Sonas a Nan. Bydd colled enfawr ar ei hôl. Gwasanaethau angladd dydd Mawrth Medi 12fed, am 11yb yng Nghapel Y Groes, Wrecsam a 2yp yng Nghapel Rhydymain, gan ddilyn yn y fynwent. Blodau’r teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at ymchwil Cancr y Pancreas trwy law y Brodyr Roberts, 4, Stryd Fawr, Pentre Broughton, Wrecsam LL11 6AG. 01978 756997.

MEREDITH - Heddwen, September 3rd 2017. Peacefully at home with her family at Marford near Wrexham, and formerly of Ty’n y Gerddi, Rhydymain, aged 72 years. Beloved wife of David and a wonderful mother to Dyfed, Iestyn and Osian. A very kind mother-in- law to Helen, Catrin and Mairead and a very proud grandmother to Siôn, Osian, Llinos, Eirwen, Sonas and Nan. She will be greatly missed. Funeral services on Tuesday 12th September, 11am at Capel y Groes, Wrexham and 2.00pm at Rhydymain Chapel, followed by burial at Rhydymain Cemetery. Family flowers only but donations will be gratefully accepted towards Pancreatic Cancer Research c/o Roberts Bros, 4, High Street, Pentre Broughton, Wrexham, LL11 6AG. 01978 756997.

Be the first to leave a condolence for the loss of Heddwen

Powered by Funeral Zone Contact Funeral Zone