Robert Glyn Thomas (28 Jul 1925 - 8 Sep 2017)

For Charitable
Donations To

Capel Siloam

Funeral Service

Location
Capel Siloam Capel Garman Betws-y-Coed LL24 0LY
Date
15th Sep 2017
Time
12.30pm
Funeral Director
Roberts Bros Funeral Directors

THOMAS - Robert Glyn, Medi 8. 2017 yn dawel yn Ysbyty Maelor Wrecsam ac o Garden Village, Wrecsam, gynt o Ty'r Ysgol, Dinmael, yn 92 mlwydd oed. Priod ffyddlon y ddiweddar Margaret, tad a thad yng nghyfraith annwyl Jeni, Caerwyn a Chris, a Pryderi a Helen. Taid hoffus a charedig Deri, Katherine, Dyfed a Betsi. Angladd Dydd Gwener Medi 15 2017, gwasanaeth i'r teulu ym Mynwent Siloam am hanner dydd ac i ddilyn yn gyhoeddus yng Nghapel Siloam am 12:30. Blodau gan y teulu yn unig os gwelwch yn dda ond derbynnir yn ddiolchgar rhoddion er cof am Glyn tuag at Gronfa Capel Siloam. Ymholiadau os gwelwch yn dda at Brodyr Roberts, Stryt Fawr, Pentre Brychdyn, Wrecsam LL11 6AG. Ffôn 01978 756997.

THOMAS - Robert Glyn, 8th September, 2017, peacefully at Wrexham Maelor Hospital, aged 92 years and of Garden Village, Wrexham. The beloved husband of the late Margaret, dearly loved father of Jennifer, Caerwyn and Pryderi, dear father-in-law to Chris and Helen, proud taid of Deri, Katherine, Dyfed and Betsi. Private family burial followed by a Service of Thanksgiving at Capel Siloam at 12:30pm on Friday 15th September 2017. Family flowers only please. Donations if desired may be given in memory via the offertory plates for Capel Siloam. Enquiries please to Roberts Bros, 4 High Street, Pentre Broughton, Wrexham, LL11 6AG, 01978 756997.

Be the first to leave a condolence for the loss of Robert

Powered by Funeral Zone Contact Funeral Zone