Obituaries in Birmingham

Search again

Thomas Joseph Smith

Thomas Joseph Smith

Nov 1933 - Feb 2018

Funeral: 2 Feb 2018, Birmingham

View obituary
Betty Janes

Betty Janes

Apr 1928 - Jan 2018

Funeral: 8 Feb 2018, Shirley, SOLIHULL

View obituary
Paul Michael McNamara

Paul Michael McNamara

May 1973 - Jan 2018

Funeral: 15 Feb 2018, Chelmsley Wood

View obituary
Clive Bernard Mullington

Clive Bernard Mullington

May 1934 - Jan 2018

Funeral: 5 Feb 2018, Sutton Coldfield

View obituary
Aloysius Owen Donaghy

Aloysius Owen Donaghy

Jun 1940 - Jan 2018

Funeral: 8 Feb 2018, Great Barr

View obituary
Patrick Aloysius McCann

Patrick Aloysius McCann

Aug 1927 - Jan 2018

Funeral: 16 Feb 2018, Streetly

View obituary
Constance Iris Broadhurst

Constance Iris Broadhurst

Jul 1927 - Jan 2018

Funeral: 26 Jan 2018, Birmingham

View obituary
James Spence

James Spence

Oct 1948 - Jan 2018

Funeral: 19 Jan 2018, West Midlands

View obituary
Jean Rymer

Jean Rymer

Feb 1933 - Jan 2018

Funeral: 31 Jan 2018, Birmingham

View obituary
Julia Philomena Murphy

Julia Philomena Murphy

Sep 1934 - Jan 2018

Funeral: 2 Feb 2018, Birmingham

View obituary
Peggy Winifred Coverson

Peggy Winifred Coverson

Dec 1927 - Jan 2018

Funeral: 30 Jan 2018

View obituary
Ernie Rollins

Ernie Rollins

Feb 1953 - Jan 2018

Funeral: 31 Jan 2018, Birmingham

View obituary
Patrick James Logan

Patrick James Logan

Jul 1933 - Jan 2018

Funeral: 31 Jan 2018, Great Barr

View obituary
Olive Phyllis Whitburn

Olive Phyllis Whitburn

Mar 1933 - Jan 2018

Funeral: 25 Jan 2018, Walsall

View obituary
Susan Barbara Davy

Susan Barbara Davy

Mar 1947 - Jan 2018

Funeral: 2 Feb 2018, Sutton Coldfield

View obituary
Paul Graham Redican

Paul Graham Redican

May 1939 - Jan 2018

Funeral: 7 Feb 2018, Birmingham

View obituary
William Jason Hambling

William Jason Hambling

Apr 1957 - Jan 2018

Funeral: 31 Jan 2018, Birmingham

View obituary
Thomas Hugh Lyon 'Tom'

Thomas Hugh Lyon 'Tom'

Jul 1949 - Jan 2018

Funeral: 25 Jan 2018, Coleshill

View obituary
Barbara Thomas

Barbara Thomas

Sep 1934 - Jan 2018

Funeral: 23 Jan 2018, Solihull

View obituary
Keith Clifford Dunn

Keith Clifford Dunn

Apr 1954 - Dec 2017

Funeral: 23 Jan 2018, Coleshill

View obituary
Trevor Woodall

Trevor Woodall

Aug 1938 - Dec 2017

Funeral: 19 Jan 2018, Rowley Regis

View obituary
Peter Gardner

Peter Gardner

Feb 1949 - Dec 2017

Funeral: 2 Feb 2018, Great Barr

View obituary
George Allan Dayus

George Allan Dayus

Jul 1930 - Dec 2017

Funeral: 19 Jan 2018, Solihull

View obituary
Joan Margaret Porter

Joan Margaret Porter

Mar 1935 - Dec 2017

Funeral: 2 Feb 2018, Coleshill

View obituary
Albert Edward Munday

Albert Edward Munday

Aug 1929 - Dec 2017

Funeral: 16 Jan 2018, Birmingham

View obituary
Raymond Charles Berry

Raymond Charles Berry

Apr 1932 - Dec 2017

Funeral: 26 Jan 2018, Birmingham

View obituary
Barbara Ann Haddon

Barbara Ann Haddon

Feb 1954 - Dec 2017

Funeral: 19 Jan 2018, Birmingham

View obituary
Royston Frank Launchbury  'Roy'

Royston Frank Launchbury 'Roy'

Sep 1930 - Dec 2017

Funeral: 24 Jan 2018, Sutton Coldfield

View obituary
Horace Dalton

Horace Dalton

Jun 1933 - Dec 2017

Funeral: 26 Jan 2018, West Bromwich

View obituary
Betty Mabel Woodhouse

Betty Mabel Woodhouse

Jun 1921 - Dec 2017

Funeral: 26 Jan 2018

View obituary
Joseph McGrandles

Joseph McGrandles

Mar 1930 - Dec 2017

Funeral: 24 Jan 2018, Birmingham

View obituary
David Townsend

David Townsend

Mar 1933 - Dec 2017

Funeral: 25 Jan 2018, West Midlands

View obituary
Jean Allwyn Sheppard

Jean Allwyn Sheppard

Dec 1927 - Dec 2017

Funeral: 22 Jan 2018

View obituary
Amelia Wilkinson

Amelia Wilkinson

May 1934 - Dec 2017

Funeral: 18 Jan 2018, Sutton Coldfield

View obituary
Michael John Perks

Michael John Perks

Feb 1941 - Dec 2017

Funeral: 15 Jan 2018, Great Barr

View obituary
Helen Mary O'Neill

Helen Mary O'Neill

Oct 1969 - Dec 2017

Funeral: 22 Jan 2018, Birmingham

View obituary
Mary Jones

Mary Jones

May 1934 - Dec 2017

Funeral: 16 Jan 2018, West Bromwich

View obituary
John Anthony Maloney

John Anthony Maloney

Jun 1923 - Dec 2017

Funeral: 23 Jan 2018, Erdington

View obituary
John Maurice Leadbeatter

John Maurice Leadbeatter

Feb 1933 - Dec 2017

Funeral: 15 Jan 2018, Birmingham

View obituary
Eric John Sullivan

Eric John Sullivan

Apr 1928 - Dec 2017

Funeral: 23 Jan 2018, Shirley, SOLIHULL

View obituary